Більшість сучасних блогерів публікують свої пости в соціальних мережах і на сайтах партнерів. Якоїсь єдиної систематизованої бібліотеки матеріалів в них немає.

У межах проекту Укрмедіа ми пропонуємо блогерам безкоштовну інсталяцію, налаштування та обслуговування сайту. Отже, усе, що потрібно від блогера - це доменне ім'я. Якщо такого імені у блогера немає, то ми можемо замовити і зареєструвати доменне ім'я для нього у перевіреного, відповідального реєстратора. Під час реєстрації ми також можемо провести підбір доменного імені за заданими блогером параметрами: ключові слова, теми, імені блогера, прізвища.

Після реєстрації домену, налаштування сайту на сервері, установки Системи Управління Сайтом блогер отримує простий і зручний інструмент, який дозволить йому, користуючись інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, з легкістю публікувати свої матеріали в будь-якому форматі, а саме:

  • Текст
  • Відео
  • Інфографіка
  • Фотографії
  • Карикатури

При цьому ці матеріали можна публікувати як окремо, так і комбінуючи їх в одній статті.

Сьогодні бібліотека дизайнів сайту, доступних для вибору користувачем, досить обмежена, але ми працюємо над її наповненням.

Технічні характеристики

CMS сайту всіх проектів Укрмедіа побудовано на фреймворку, створеного з використанням одної з найсучасніших високорівневих мов програмування Python, що дозволяє нам з легкістю вирішувати багато складних завдання.

Система оптимізована на максимальну швидкодію і надійність.

У зв'язку з невеликою поширеністю нашого фреймворку зламати його досить проблематично, що гарантує вам більш ніж безтурботне життя.

Заради забезпечення безпеки ваших даних та уникнення різних форс-мажорних ситуацій, кожен день проводиться архівування системи, завдяки чому ваші дані будуть збережені в будь-якому випадку.

Кросспостінг

Багато блогерів звикли до соціальних мереж, де вони ведуть свої сторінки. Однією з проблем, яку вони бачать при переведенні постинга на сайт, - неможливість постити в соціальні мережі. Або ж знаходять проблему в тому, що треба робити додаткову роботу, пересилаючи після розміщення матеріалу на сайті його анонс або повну копію на свою сторінку соціальної мережі.

Насправді, ніякої проблеми немає.

Відразу після того, як пост буде опублікований на сторінках сайту, він буде автоматично відправлений у публікацію на всі ваші сторінки соціальних акаунтів, і вам не доведеться натискати жодної додаткової клавіші для цього.

Ми також допоможемо вам налаштувати вашу RSS стрічку таким чином, що, для подальшої популяризації ваших матеріалів, вам не доведеться пересилати їх поштою. Досить буде передати адміністратору дружнього проекту посилання на вашу стрічку, і всі необхідні матеріали автоматично будуть йти до нього.

Агрегатор Укрмедіа

Після публікації на сайті блогера, і у всіх обраних ним соціальних мережах, матеріали блогера йдуть також і на нашу новинну стрічку-агрегатор, яка акумулює всі матеріали з усіх проектів і програм Укрмедіа.

Завдяки цьому матеріали блогера потрапляють у загальний потік новин, і всі сайти-учасники отримують абсолютно органічний трафік, а також пряме посилання на першоджерело, що значно підвищує його релевантність у видачі.

Новинний агрегатор Укрмедіа дозволяє злітати матеріалам рядових, починаючих блогерів, що чимдуж буде сприяти тому, що в країні з'явиться канал чистої, правдивої інформації.

Що ще дає блогеру персональний сайт?

Персональний сайт - це персональна зона відповідальності, відсутність будь-якої цензури та можливість проявити свою творчість без будь-яких обмежень. А також дозволить йому створити бібліотеку всіх своїх матеріалів, систематизувати їх і розкласти по розділах.

Ми також пропонуємо наші послуги стосовно розміщення на сайті блогера будь-якої рекламної інформації, наприклад, банерів.

Допоможемо налаштувати систему збору коштів від бажаючих підтримати проект, а також будемо активно сприяти в залученні читачів на сайт блогера.

Сайт блогера стане не тільки його візитною карткою, а й чесним джерелом прибутку, здатним забезпечити його всім необхідним для того, щоб він і надалі продовжував свою блогерську діяльність.

В рамках проекта Укрмедиа мы предлагаем блогерам бесплатную установку, настройку и обслуживание сайта. По сути, все, что требуется от блогера - это доменное имя.

Если такового имени у блогера нет, то мы также можем заказать и зарегистрировать доменное имя для него у проверенного, ответственного регистратора.

Также в процессе регистрации мы можем провести подбор доменного имени по параметрам заданным блогером: ключевым словам, теме, имени блогера, фамилии.

После регистрации домена, настройки сайта на сервере, установки Системы Управления Сайтом. Блогер получает простой и удобный инструмент, который позволит ему, пользуясь интуитивно понятным интерфейсом, с легкость публиковать свои материалы, в любом формате:

  • Текст
  • Видео
  • Инфографика
  • Фотографии
  • Карикатуры

При этом эти материалы можно публиковать как отдельно, так и комбинируя их все в одной статье.

На данный момент библиотека дизайнов сайта доступных для выбора пользователем достаточно ограничена, но мы работаем над ее наполнением.

Технические характеристики

Движок сайта всех проектов Укрмедиа написан Фреймворке собственной разработки на базе одного из самых современных высокоуровневых языков программирования Python, что позволяет нам с легкостью решать многие сложные задачи.

Система оптимизированная на максимальное быстродействие и надежность.

В виду малой распространенности нашего Фреймворка взломать его достаточно проблематично, что гарантирует вам более чем беззаботную жизнь.

Тем не менее, ради обеспечения безопасности ваших данных и избежания различных форс-мажорных ситуаций, каждый день проводится архивирование системы, благодаря чему ваши данные сохранятся в любом случае.

Кросспостинг

Многие блогеры привыкли к социальным сетям в которых они ведут свои странички и одной из проблем которую они видят при переходе постинга на сайт, это невозможность постить в социальные сети. Или же находят проблему в том, что надо делать дополнительную работу пересылая после размещения материала на сайте его анонс или полную копию на свою страницу социальной сети.

На самом деле, никакой такой проблемы нет.

Сразу после того, как пост будет опубликован на страницах сайта он будет автоматически отправлен в публикацию на все ваши страницы социальных аккаунтов, и вам не придется нажимать ни одной дополнительной клавиши для этого.

Мало того. Мы поможем вам таким образом настроить вашу RSS ленту, что для дальнейшей популяризации ваших материалов, вам не придется пересылать их по почте. Достаточно будет передать администратору дружественного проекта ссылку на вашу ленту, и все необходимые материалы, на полном автомате будут уходить к нему.

Агрегатор Укрмедиа

После публикации на сайте блогера, и во всех выбранных им социальных сетях, материалы блогера уходят также и на нашу новостную ленту - агрегатор, которая аккумулирует все материалы со всех проектов и программ Укрмедиа.

Благодаря этому материалы блогера попадают в общий поток новостей, и все сайты участники получают абсолютно органичный трафик, а также прямую ссылку на первоисточник, значительно повышающую его релевантность в выдаче.

Новостной агрегатор Укрмедиа позволяет взлетать материалам рядовых, начинающих блогеров, что немало будет способствовать тому, что у нас в стране появится канал чистой, правдивой информации.

Что еще дает блогеру персональный сайт?

Персональный сайт - это персональная зона отвественности, отсутсвие какой либо цензуры и возможность проявить свое творчество без каких-либо ограничений. А также позволит ему создать библиотеку всех своих материалов, систематизировать их и разложить по разделам.

Мы также предлагаем наши услуги в помощи пл размещению на сайте блогера любой рекламной информации, ка например: баннеров.

Поможем настроить систему сбора средств от желающих поддержать проект, а также будем активно способствовать в привлечении читателей на сайт блогера.

Сайт блогера станет не только его визитной карточкой, но и честным источником дохода, способным обеспечить его необходимым, для того, чтобы он и дальше продолжал свою блогерскую деятельность.